O podpisech slavných.

Říká se, že podpis je naše vizitka. S jistou mírou nadsázky s tímto tvrzením lze souhlasit, ovšem věc se nemá tak snadno a jednoduše, jak se na první pohled zdá. Podpis je nejlépe hodnotit v kontextu celého textu, protože pouze a jedině tak se dá zjistit, na kolik je podpis záměrný a představuje více vědomé sebeprezentace nebo zda se se od zbytku rukopisu nijak výrazně neliší, ať již velikostí nebo jinými znaky.  Podpis nelze také zaměňovat s parafou, pokud někdo každodenně podepisuje desítky dokumentů, vytváří si z úsporných důvodů jen jakousi zkratku, která mu dovoluje zrychlit a zjednodušit tuto činnost.  Nicméně i v takovéto zkratce se projevuje jeho osobnost, avšak nejedná se v pravém slova smyslu o podpis. Podpis je do značné míry výsledkem záměrné činnosti, představuje symbolický, byť často nevědomý obrázek toho, jak chceme působit na druhé i na sebe. Již malé děti trénují svůj podpis, sotva se naučí psát a jeho podoba se mění od dětství k dospělosti spolu s námi tak, jak se měníme i my. Zhruba platí, že nakolik věnuje člověk pozornost svému podpisu, natolik mu záleží na tom, jak se jeví světu.  Jsou podpisy, které nikterak nevybočují z celkového obrazu písma toho kterého pisatele, jsou podpisy, které svou jinakostí a snahou zapůsobit vskutku překvapí.

Podpis je, na rozdíl od zbytku rukopisu, u význačných osobností celkem dostupný a každý z nás se snadno prostřednictvím internetu může podívat, jak vypadá podpis státníka nebo jiného performera. Pojďme se nyní společně podívat na pár podpisů, třeba ze světa politiky a moci a pokusme se z nich něco málo vyčíst.

Notoricky známý je například podpis Adolfa Hitlera. K nahlídnutí například na stránce  http://g.cz/13-podpisu-slavnych-lidi-vyctete-z-nich-neco    Co z něho můžeme vyčíst?  Na první pohled zaujmou tlakové přeškrty – symboly agrese a nesouhlasu, velká mezera mezi znakem, který má pravděpodobně symbolizovat křestní jméno, nicméně má tvar rozvlněného blesku   – neochota dělit se se světem o své soukromí a potřeba vystupovat útočně, větší první písmeno „H“ – snaha o dojem velikosti. Ve většině případů měl podpis pana Hitlera sestupný sklon, což svědčí o neveselém stavu mysli. K nahlédnutí například na  https://cz.pinterest.com/bielmay/signatures/.  Celkově jeho podpis působí nestabilně a poněkud nešťastně. Velké mezery mezi křestním jménem a příjmením v obecné rovině značí propast mezi soukromým a veřejným já a také značnou disproporci v jejich prožívání.  Příjmení je ještě jakžtakž čitelné, ale křestní jméno (jedná-li se vůbec o zkratku křestního jména) rozhodně nikoliv.  Snad se ještě sluší dodat, že písmo obsahuje jak oblé tak ostré tvary, úhly i girlandy, tlaková místa i znaky ochablosti, usekané koncové tahy. Co z toho plyne?  V první řadě nevyrovnanost a problémy se sebepřijetím  následované  nespokojeností a nedůvěrou ,  zdůraznění pasivní vůle před přirozeností, agrese nad pochopením, pocity osamocenosti a smutku přebíjené snahou o přijetí ve veřejném životě. Lidé, kteří mu byli blízko ho znali nejspíš poněkud jinak, než jak se jevil světu.

Zajímavý podpis má například prezident Ruské federace  Vladimír Vladimírovič  Putinhttps://cz.pinterest.com/pin/518899188297522129/ Co se dá o něm z jeho podpisu vyčíst?  Podpis je výrazně arkádový tzn. uzavřený, sklon stoupavý, dynamický, oblý. Koncový tah uzavřený arkádový, první písmeno mírně větší. Z jiných ukázek vím, že jeho podpis je konzistentní se zbytkem rukopisu,  podpis je jen mírně větší, což je přirozeným jevem.  Dominantním jevem je uzavřenost, o tom co si myslí a co si přeje, ví opravdu jen on sám. Podpis vyjadřuje stabilitu a určitý druh pevnosti a odolnosti. Nepatří zrovna mezi upovídané typy, spíš o všem dlouho přemýšlí a je mu prostá jakákoliv forma ukvapenosti. Nicméně patří k lidem, kteří můžou velmi překvapit, neboť není na něm poznat, co má za lubem. Převládá pozitivní ladění a jakási radost ze života,  je orientován na cíle a ideály a přednost mají u něj fakta než nálady a řeči. Nedá se snadno ovlivnit a dokáže si sjednat respekt, protože pokud mu o něco jde, tak dokáže být tvrdým soupeřem.  Silná, pro veřejnost uzavřená osobnost.

A do třetice se podíváme na podpis příštího prezidenta USA Donalda Trumpa. https://sk.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump    O čem nám vypovídá takovýto podpis? V písmu jsou dominantním znakem uhlové tahy ve tvaru trojúhelníků, výrazný koncový vracivý tah, úzké tlakové vertikální písmo a křestní jméno spojené s příjmením.  Celý podpis působí až neskutečně kompaktně a tvrdě, tah písma se často vrací, kříží se a znovu vybíhá vpřed. Takto výrazně úhlový rukopis vypovídá o velké pasivní vůli svého nositele, odolnosti a vytrvalosti. Spojení křestního jména s příjmením nám napovídá, že máme co dělat s člověkem, jehož veřejná i soukromá role je pod jednou taktovkou a sebevědomí takového člověka je zpevněné a zdánlivě neotřesitelné. Jeho rodina a jeho práce jsou spojeny a toto spojení mu vyhovuje. Trojúhelníkové tahy vypovídají o agresi v prosazování svých zájmů a takto vedený koncový tah symbolizuje sníženou schopnosti komunikace s lidmi jiného názoru a všeobecně o menší míře tolerance. Je samozřejmé, že tento životem vybudovaný postoj má své kořeny v opačných hodnotách v dětství, ale to tak prostě někdy bývá. Jeho slabá místa leží právě tam, překrytá důmyslnou slupkou tvrdosti a rozhodnosti. Tento muž, i kdyby dvakrát padnul, tak po třetí znovu vstane.

O čem nám tedy vypráví podpisy státníků? Třeba jen o tom, že i politik je obyčejný člověk se svými strachy a slabými místy. Bez slabosti v člověku není jeho síly a proto snad ani nepřekvapuje poměrně častý výskyt úhlového písma v podpisech představitelů moci. Poměrně časté jsou i koncové vracivé, usekané nebo naopak vržené tahy, které nám vypráví o uzavřenosti nebo verbální agresi svých nositelů. Podpisů slavných lidí se dá prostřednictvím internetu najít celá řada, jsou také lidé, kteří podpisy sbírají, a není jich zrovna málo.  Jejich rozborem se nám otevírá trošku jiný pohled na osobnosti našeho života a snad může přispět, z nového úhlu pohledu, k pochopení jejich chování a postojů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *