FAQ

Více druhů rukopisu jednoho pisatele.

Je celkem běžné, že lidé, kteří hodně píší, používají více než jeden rukopis, písma jdou zpravidla volně rozdělit na soukromý a pracovní styl. Ten soukromý je většinou méně čitelný, více se v něm dbá na obsah a málo na formu, v tom druhém je tomu logicky naopak. Vysvětlení je prosté – pisatel dělá jasný rozdíl mezi komunikací pro sebe a komunikací se světem. Více druhů rukopisu svědčí o schopnosti hrát role, oddělovat soukromý sektor od veřejného. Vypovídá o jistém napětí, dichotomii pisatele, ale zároveň o jeho schopnosti respektovat ostatní a brát na ně ohledy. Zásadní znaky i tak zůstávají stejné, jenom to necvičené oko není schopné rozpoznat. Nejedná se tedy o zásadně odlišný rukopis, byť to tak kolikrát vypadá. Často je tomu tak, že lidé používají v práci skript, což nemusí být pouze z důvodu čitelnosti, naopak by to bylo dost zvláštní. Příklon ke skriptu v obecné rovině značí příklon k faktům a neochotu o sobě vypovídat, nepřekvapuje jeho časté používání v technických oborech.

 

Povaha v rukopisu.

V rukopisu se zobrazují dispozice k danému chování, ne však chování jako takové. Záleží hodně na okolnostech a možnostech konkrétního pisatele, zda se daná dispozice projeví či nikoliv a v jaké podobě. Rozbor písma vypovídá například o temperamentu, nezodpoví nám ovšem, zda se jeho nositel choval tak či onak, nebo zda by byl něčeho schopen. Povaha člověka je souborem vrozených dispozic a naučeného chování, rovněž kontext situace hraje zásadní roli v dané situaci. Obrazně řečeno, v písmu se zobrazuje genotyp duše, ne však její fenotyp. Písmo kriminalisty tak může být podobné písmu kriminálníka a grafolog není jasnovidcem, aby určil kdo je kdo. Soubor našich pramenných rysů nás předurčuje ke skutečně široké paletě možností toho, kým se stát a jaký mít osud.

 

Inteligence a písmo.

Inteligence je souborem vlastností, definici si může každý snadno najít na internetu, netřeba se jí tedy zabývat. Stanovením výše IQ se grafologie nezabývá, od toho jsou iq testy. V písmu se zobrazuje například schopnost improvizace nebo schopnost odstupu od věcí a tedy větší objektivita nazírání, to ale rozhodně nestačí, aby se dalo hovořit o nějakém přesném stanovení pásma inteligence. Výrazně podprůměrný a nadprůměrný intelekt je sice patrný, ale to zpravidla i neškolenému oku. Emoční inteligence se projevuje v písmu výrazněji, schopnost vcítit se do situace a umět se přizpůsobit nebo naopak trvat na svém, je celkem dobře patrná.

 

Hodíme se k sobě, miláčku?

Partnerský rozbor rukopisů je poněkud zapeklitá věc. Na jednu stranu platí, že protiklady se přitahují a jsou zdrojem vášně, na druhou stranu je ovšem také pravda, že podobné povahy si lépe rozumí. Šalamounsky řečeno, čím více jsou vaše povahy rozdílné, tím více k sobě budete v první fázi přitahováni, ale pro pozdější soužití bude třeba více tolerance a pochopení. Setkání s našim stínem nás v každém ohledu obohacuje, ukazuje nám naše slabé stránky a doplňuje nás do kompletnosti. Je to ovšem více náročné, než soužití s někým povahově podobným. Partnerský rozbor slouží k pochopení toho druhého, odpoví nám na to, proč ten druhý není jako já a jak k sobě najít cestu. Pro všechny zodpovědné jedince by snad měl být povinný před uzavřením manželství, aby nám klesla rozvodovost, která se pohybuje v posledních letech kolem strašných padesáti procent. Není náhodou, že nejčastěji manželství končí do pět let po uzavření sňatku, což plně koresponduje s první fází vztahu.

 

Rukopis a povolání

 Určitá povolání jsou spojena s určitými povahovými vlastnostmi, které se jeví jako vhodné pro jejich realizaci. Tak třeba účetní by měla být pečlivá a přesná, pracovník v sociální oblasti by měl mít jistou míru pochopení pro druhé, dětská sestra značnou trpělivost a láskyplnost, soudce pevné zásady a neovlivnitelnost a tak dále. Je opravdu všeobecným neštěstím, pokud člověk s úzkostnou poruchou vstoupí do školství nebo bohémské dítě do mzdové kanceláře. Pokud povaha člověka koreluje s volbou povolání je o starost v životě méně, v opačném případě se ze zdroje obživy stane zdroj stresu. Jsou povolání kdy na povaze toho kterého až tak nezáleží, jsou povolání, která jisté povahové rysy v podstatě vyžadují. Grafologie je běžně v personalistice využívána při obsazování manažerských pozic, minimálně však ve volbě vzdělání a zaměstnání, což je ke škodě věci.