Proč zrovna grafologie?

Je přece tolik testů, které dokáží člověka odhalit a ohodnotit, vystavit mu vysvědčení o tom jaký je a není a k čemu se hodí a k čemu třeba vůbec ne. To jistě, pointa se skrývá v tom, že se jedná o testy, které je třeba zadat a následně zcela záměrně vypracovat. Písmo je naproti tomu zcela přirozeným projevem osobnosti, píšeme, aniž bychom tím sledovali jiný záměr, než ten, že si potřebujeme něco zaznamenat. Nic víc a nic míň, jak prosté.  Rozbor písma má své výhody, které plynou z běžné dostupnosti zkoumaného materiálu napříč časem i prostorem.

Na jednu stranu je nutno říci, že pro mnoho účelů jsou vhodnější testovací baterie koncipované přesně pro konkrétní druh informací, které chceme získat. Rozbor písma nám nenabízí zjistit úroveň potřebných znalostí, nevypovídá toho mnoho o inteligenci pisatele, nezodpoví nám všetečné otázky, na které se můžeme zeptat prostřednictvím dotazníku. Na druhou stranu, ovšem, rukopis nelže, nedává prostor pro zkreslování dat o svém majiteli, nedá se opsat ani nějak natrénovat, je přirozenou pečetí naší osobnosti, je zkrátka takový, jaký je.  Samozřejmě, že písmo se dá, do jisté míry, všelijak záměrně měnit a napodobovat, po čase nuceného dohledu se ovšem vrátí do své přirozené podoby.  Určité tvary nám jsou prostě vlastní, stejně jako je nám vlastní naše chůze či barva hlasu. Není na tom nic divného, nikoho nepřekvapuje, že každý z nás má svůj nezaměnitelný otisk prstu, svoji DNA, svou osobnost. Rukopis patří k našim atributům výlučnosti stejně neodmyslitelně jako vše ostatní, co nás činí jedinečnou bytostí.

Zkoumání rukopisů se může z mnoha důvodů stát zajímavým koníčkem hraničící s krásnou posedlostí. Nutí se zamýšlet nad lidskou duší a všemi jejími projevy, hledá a nachází souvislosti tam, kde by ho dříve ani nenapadlo hledat a takové hledání ho pozvolna smiřuje ho s člověkem, což není až tak samozřejmá věc, jak by to na první pohled mohlo vypadat. Neboť jen v člověku se potkávají všechny možnosti světa, jaký ho známe. Jen formou lidské bytosti může zažít vesmír lásku i nenávist právě v takovém rozsahu, kterého je člověk schopen (existuje-li ve vesmíru větší rozsah dobra a zla než jsou hranice lidské bytosti, je otázkou značně záludnou). V každém z nás spí možnosti všeho, čeho jsme jako celek schopni. Písmo je do jisté míry volbou z těchto možností, z části nevědomou, z části záměrnou, v každém případě však naší volbou. A člověk volí to, co s ním v jistém slova smyslu rezonuje. Zvolíme si ze světa podle logického klíče výběru, který nám byl dán bez výjimky do vínku, abychom nad svými rozhodnutími nemuseli sáhodlouze přemýšlet. Vesmír nám moudře šetří čas, neboť ví, že by v mnoha případech možnost volby ohrožovala život sám. Čehož lze s úspěchem využít v oné grafologii nebo přímo ukázkově v reklamě či jiné formě marketingu. Neexistuje nic takového jako náhodná podoba rukopisu, stejně jako neexistují některé jiné náhody naší volby. Hledat souvislosti je trpělivá a pečlivá práce, v mnohém se podobá luštění detektivní zápletky. Nemnoho zastánců grafologie hledá souvislosti mezí písmem a typologiemi všeho druhu, věnují se projektivním metodám nebo dokonce třeba astrologii. O hvězdách nevím vůbec nic a k horoskopům zaujímám postoj mírné skepse, nicméně pro úplnost to zde zmiňuji. Na svých stránkách se chci věnovat grafologii z trošičku jiného úhlu pohledu, což je dáno samozřejmě mým osobním zaměřením, a to z pohledu více celostního, než jsou dané grafologické metody a postupy. Jak spolu věci souvisí, to je to, oč tu běží.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *